Practicum_Hem

Practicum Clinical Skills Centre, är Region Skånes regionala organisation för klinisk färdighetsträning och medicinsk simulering. Practicum Clinical Skills Centres omfattar kliniska träningscentra i Kristianstad/Ystad (Kryh), Gorthons kliniska träningscentra Helsingborg (Sund) och Practicum Clinical Skills Centre (SUS). Practicum erbjuder högkvalitativ klinisk praktisk utbildning och träning i simulerad miljö för alla kategorier av medarbetare i sjukvården.

Läs mer om Practicum accredited_education_logo

 https://nascenet.org/

  Händer idag på Practicum

Helsingborg:

Servicevärdar HLR
Trauma
T 8 Ort
Barn avd.
HLR ASIH
ProAct
T 6 A-Hlr

Kristianstad:

Inga kurser idag

Lund:

Gyn Kurs
Avd f komp
Team HLR
Säker läkemedels hantering
T1 Läkar utb
A HLR

Malmö:

ProACT


  Kalender

  07/11  Akut omhändertagande av vuxen traumapatient på akutmottagning – träning i effektivt teamarbete
  07/11  Akut omhändertagande på röntgen – träning i effektivt teamarbete
  08/11  Akut omhändertagande av barn traumapatient – träning i effektivt teamarbete
  08/11  Interprofessionell träning för KUA-studenter
  08/11  Interprofessionell träning för KUA-studenter
  12/11  Interprofessionell träning för KUA-studenter
  12/11  Neonatal HLR – Teamträning runt det nyfödda asfyktiska barnet
  13/11  Interprofessionell träning för KUA-studenter
  14/11  Akut omhändertagande av barn – träning i effektivt teamarbete
  14/11  Akut omhändertagande på röntgen – träning i effektivt teamarbete
  16/11  Säker läkemedelshantering – Introduktionsutbildning
  19/11  Säker läkemedelshantering – Introduktionsutbildning
  21/11  Säker läkemedelshantering – Instruktörsutbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering
  22/11  Säker läkemedelshantering – Instruktörsutbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering
  22/11  Akut omhändertagande av medicinska akutfall – träning i effektivt teamarbete
  22/11  Interprofessionell träning för KUA-studenter
  26/11  Interprofessionell träning för KUA-studenter
  27/11  Interprofessionell träning för KUA-studenter
  28/11  Akut omhändertagande av medicinska akutfall – träning i effektivt teamarbete
  28/11  Akut omhändertagande av barn – träning i effektivt teamarbete
  29/11  Säker läkemedelshantering – Introduktionsutbildning
  03/12  Chirurgia Minor för Primärvården
  07/03  Instruktörsutbildning i medicinsk simulering på avancerad nivå (steg II)
  08/03  Instruktörsutbildning i medicinsk simulering på avancerad nivå (steg II)
  25/03  Instruktörsutbildning i medicinsk simulering (steg I)
  26/03  Instruktörsutbildning i medicinsk simulering (steg I)
  27/03  Instruktörsutbildning i medicinsk simulering (steg I)
  06/05  Instruktörsutbildning i medicinsk simulering på avancerad nivå (steg II)
  07/05  Instruktörsutbildning i medicinsk simulering på avancerad nivå (steg II)

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2018 - Practicum Clinical Skills Centres